Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long

Mở rộng hợp tác hướng tới tương lai

Tài liệu

Cập nhập: 18/10/2014
Lượt xem: 1027
Năm 2012 Tình hình kinh tế trong và ngoài nước tiếp tục có nhiều khó khăn và thách thức.Thị trường Bảo hiểm Việt Nam chịu nhiều tác động mạnh mẽ từ khủng hoảng, tái cơ cấu các doanh nghiệp bảo hiểm ở giai đoạn đầu đã đạt được một số kết quả nhất định....Năm 2012 Tình hình kinh tế trong và ngoài nước tiếp tục có nhiều khó khăn và thách thức.Thị trường Bảo hiểm Việt Nam chịu nhiều tác động mạnh mẽ từ khủng hoảng, tái cơ cấu  các doanh nghiệp bảo hiểm ở giai đoạn đầu đã đạt được một số kết quả nhất định.

Cũng nằm trong xu hướng đó, năm 2012, Tổng Công ty Bảo hiểm BSHC đã thực hiệc tái cơ cấu, phát triển bển vững trong bối cảnh khó khăn của thị trường.

Với sự quyết tâm cao độ, trong hoạt động quản trị doanh nghiệp của Hội đồng quản trị BSHC cùng với sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo điểu hành của Ban điều hành và các đơn vị thành viên, sự  đồng lòng, đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn và đặc biệt là sự ủng hộ quý báu của Quý vị khách hàng, Quý vị Cổ đông và các đối tác dành cho MIC đã mang lại những kết quả đáng ghi nhân cụ thể như sau: Tổng tài sản trên 1000 tỷ đồng, Doanh thu bảo hiểm đạt 522 tỷ đồng, hoàn thành 100,42% kế hoạch, tăng trưởng 13,4% so với năm 2011, kiểm soát bồi thường ở mức dưới 35%.... BSHC tiếp tục khẳng định  là đơn vị có lợi nhuận từ hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm gốc. BSHC đã tập trung xây dựng kế hoạch kinh doanh bám sát thị trường, thường xuyên nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm, đẩy mạnh hợp tác với khách hàng, xây dựng mô hình mới tại Hội sở, củng cố hệ thống quản trị rủi ro, chuẩn hóa các quy trình quản lý nhân sự, xây dựng văn hóa doanh nghiệp giúp các thành viên  gắn bó chặt chẽ. Các giá trị cốt lõi của BHSC đã được cán bộ công nhân viên hưởng ứng và phát huy mạnh mẽ.


Năm 2013 là năm đánh dấu sự phát triển bền vững và khẳng định sự chuyên nghiệp về chất lượng hàng hóa dịch vụ của MIC. Từ kết quả đạt được trong 5 năm  2007- 2012,  BSHC đã và đang xây dựng những nền tản bền vững để thực hiện chiến lược kinh doanh 2013-2017.  BSHC tạo sự chuyển biến mạnh trong tăng trưởng trong doanh thu và hiệu quả; nâng cao năng lực tài chính; khẳng định sự chuyên nghiệp về chất lượng dịch vụ hàng đầu; mở rộng các kênh phân phối; phấn đấu trở thành doanh nghiệp bảo hiểm thuận tiện hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ. Để đạt được mục tiêu chiến lược này, Hội đồng quản trị thống nhất tập trung thực hiện các giải pháp chiến lược...

Thư viện hình ảnh

Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long

Địa chỉ: Lô HH6, Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Điện thoại: +84 (024) 37876 777 - Email: info@hoanglongvn.vn
Website: www.songdahoanglong.com.vn


Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1166150

Số người online: 39