Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long

Mở rộng hợp tác hướng tới tương lai

Hà Nội sẽ được vay tới 150% tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Cập nhật: 03/12/2014
Lượt xem: 949
Hà Nội sẽ được vay tới 150% tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Hà Nội sẽ được vay tới 150% tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản

27/11/2014 15:41

 

(TBTCO) - Quy định này được nêu tại dự thảo Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội, quy định tại (Điều 5) Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ.
 

Điều 5 Nghị định 123 quy định (tại khoản 1, 2), thành phố được huy động vốn bằng các hình thức trái phiếu trong nước và nước ngoài để đầu tư cho các dự án cơ sở kết cầu hạ tầng thuộc nhiệm vụ chi ngân sách, phục vụ phát triển của mình.

Dự thảo sửa đổi: “Tổng dư nợ các nguồn vốn huy động cho đầu tư các dự án, công trình thuộc nhiệm vụ đầu tư từ ngân sách thành phố tại khoản 1, khoản 2 điều này không vượt quá 150% tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) của ngân sách thành phố theo dự toán Hội đồng nhân dân thành phố quyết định hàng năm (không bao gồm nguồn vốn huy động đầu tư các dự án theo quy định tại khoản 4 Điều này, vốn đầu tư các dự án bổ sung có mục tiêu không ổn định từ ngân sách trung ương cho ngân sách thành phố (nếu có))”.

Như vậy, tổng dư nợ cho phép được nâng từ 100% (hiện hành) lên 150% tổng vốn đầu tư XDCB của ngân sách thành phố.

Dự thảo nghị định cũng bổ sung khoản 4 vào điều này như sau: “Các khoản vay để đầu tư vào dự án có khả năng hoàn vốn, các khoản vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý nợ công”.

Cơ chế ngân sách đặc thù quy định tại nghị định này dự định được thực hiện từ năm ngân sách 2015 đến năm 2016. Khi Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước mới./.

Thanh Bình
 
Dự án "The Golden An Khánh" - Giai đoạn 2
-vlMCmvbuoM video359
Dự án "The Golden An Khánh" - Giai đoạn 2

Thư viện hình ảnh

Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long

Địa chỉ: Lô HH6, Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Điện thoại: +84 (024) 37876 777 - Email: info@hoanglongvn.vn
Website: www.songdahoanglong.com.vn


Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1159509

Số người online: 22