Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long

Mở rộng hợp tác hướng tới tương lai

Tin tức công ty

Bài viết khác

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 (19/04/2018)

Thông báo của UBCKNN V/v hủy Công ty đại chúng đối với Công ty CP Sông Đà Hoàng Long theo qui định (28/09/2017)

THÔNG BÁO CÁC QUÝ KHÁCH HÀNG, CƠ QUAN ĐỐI TÁC V/V LÀM VIỆC NGÀY CHỦ NHẬT (13/06/2017)

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PTGĐ ĐỐI VỚI ÔNG LƯU QUANG DŨNG (16/05/2017)

QUYẾT ĐỊNH TIẾP NHẬN, BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN XUÂN THỊNH (12/04/2017)

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ QUYỀN KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐỐI VỚI BÙI THỊ VÂN (12/04/2017)

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PTGĐ ĐỐI VỚI ÔNG LƯU QUANG DŨNG (06/04/2017)

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PTGĐ ĐỐI VỚI ÔNG LÊ ANH TUẤN (01/04/2017)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (29/04/2017)

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (29/04/2017)

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (18/04/2017)

THÔNG BÁO ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017 va GIAY XN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN (17/04/2017)

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG, NGÀY 31/12/2016 (31/12/2016)

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG (16/12/2016)

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG (16/12/2016)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY, NGÀY 08/02/2017 (08/02/2017)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT, TGĐ CÔNG TY - NGÀY 15/11/2016 (15/11/2016)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY, NGÀY 18/10/2016 (18/10/2016)

Hội Đồng Quản Trị (04/11/2014)

Tin tức - sự kiện

Dự án "The Golden An Khánh" - Giai đoạn 2
-vlMCmvbuoM video359
Dự án "The Golden An Khánh" - Giai đoạn 2

Thư viện hình ảnh

Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long

Địa chỉ: Lô HH6, Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Điện thoại: +84 (024) 37876 777 - Email: info@hoanglongvn.vn
Website: www.songdahoanglong.com.vn


Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1166148

Số người online: 37